Trädfällning

TrädfällningSå har det blivit dags att fälla några träd igen. När vi flyttade till Sollentuna 2004 bestod tomten mest av träd och blåbärsris. Vi tog snabbt bort tre tallar och några björkar och efterhand har vi tagit bort både gran, lönn och hägg. Häggen hade gärna fått stå kvar, men den var tyvärr rutten inuti och vi riskerade att få grenar i huvudet.
Häromdagen fick vi nu hjälp med att fälla ytterligare två björkar, bl a den som syns på bilden. Vår trädfällare var nästan lite tveksam om han skulle våga klättra upp i björken eftersom den började se väldigt risig ut. Men allt gick bra. Och nu har vi huggit upp och travat veden för att den ska ligga och torka.